ผบก.น.2 สั่งย้ายด่วน 5เสือ"สน.สุทธิสาร" ตั้งกก.สอบ สถานบริการเปิดเกินเวลา

29/8/58
เมื่อ 29 ส.ค.2558 ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1440850124

รายงานข่าวว่า

พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.น.2 ได้มีคำสั่งที่ 331/2558

เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 01.50 น. ที่ผ่านมา  คณะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุทธิสาร ได้ร่วมกันจับกุม

นายเจียร อินชูรัตน์ ผู้จัดการร้านอาหารบ้านไม้แดง สาดแสงเดือน เลขที่ 24 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร

ในความผิดข้อหา

- ร่วมกันเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด,
- ร่วมกันยินยอมให้หรือปล่อยปละละเลยให้มีผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ,
- ร่วมกันจำหน่ายสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

จึงให้

พ.ต.อ.คมสันต์ แตงจุ้ย ผกก.สน.สุทธิสาร ,
พ.ต.ท.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ รอง ผกก.ป.สน.สุทธิสาร ,
พ.ต.ท.สุรพงษ์ พุฒขาว สว.สส. รักษาราชการแทน รอง ผกก.สส.สน.สุทธิสาร ,
พ.ต.ท.ธนวิช แสงทอง สวป.สน.สุทธิสาร และ
ร.ต.อ.ยุทธนา รัตน์แพทย์ รอง สว.สส. รักษาราชการแทน สว.สส.สน.สุทธิสาร

มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (ศปก.บก.น.2)

และให้

พ.ต.อ.เรวัตร จิตรเอื้อ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 รักษาราชการแทน ผกก.สน.สุทธิสาร ,

พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกุล สวป.สน.สุทธิสาร รักษาราชการแทน รอง ผกก.ป.สน.สุทธิสาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
Read more ...

ผบช.น.สั่งย้าย ผกก.สน.ดินแดง

20/8/58
เมื่อ 20 ส.ค.2558

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.

พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(บชน.) ได้เซ็นคำสั่ง ที่313 /2558

เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

ด้วย บช.น. มีเหตุผลความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจปฏิยัติราชการและรักษาราชการแทนภายในกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และ 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ระเบียบก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551,และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จังให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนดังนี้

1. พ.ต.อ. ปวร พรพรหมมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ปฏิบัติราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 มอบหมาย

2. พ.ต.อ.เอนก ไพรศรี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดง

3. พ.ต.อ.องอาจ ไทยภักดี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล2 รักษาราชการแทน ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่30 กันยายน 2558 สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุการสั่งย้าย ผกก. สน.ดินแดงในครั้งนี้ คาดว่า เนื่องจากมีการส่งหนังสือร้องเรียน ผกก.สน.ดินแดง ของตำรวจชั้นผู้น้อยและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ของ สน.ดินแดง ที่ร้องเรียนว่า ผกก.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม มีการเรียกรับผลประโยชน์ ไม่สนใจดูแลการทำงานของลูกน้อง จนลูกน้องร้องเรียน

ที่มา นสพ.ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/519477
Read more ...

ย้าย 9 นายตำรวจ เซ่นจับผับหน้า ม.เชียงใหม่

11/8/58
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) 

มีคำสั่งให้

พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผกก.สส.1 บก.สส.บช.ภ.5 

พ.ต.อ.นรินทร์ วรรณมณี ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 

พ.ต.ท.ปริญญา ชัยเววา รอง ผกก.1 บก.สส.บช.ภ.5 

พ.ต.ท.ไกรศรี จุฬพรรค์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 

พ.ต.ท.วรชัย วังลัยคำ สว.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ และ 

พ.ต.ต.ทนันชัย พอพิน สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.ภ.5 

มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ศปก.บช.ภ.5) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

และ

พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) 

มีคำสั่งให้

พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย ผกก.4 บก.ป. 

พ.ต.ท.ธนนท์ โตงิ้ว รอง ผกก.4 บก.ป. และ 

พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ สว.กก.4 บก.ป. 

ให้มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.บช.ก. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้มารายงานตัวที่ ศปก.บช.ก.ก่อนเวลา 09.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.ก.มอบหมาย ส่วน

สาเหตุ สืบเนื่องจากกรณีชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เข้าจับกุมสถานบริการ 2 แห่งหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ช้างเผือก เมื่อคืนวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา

หลังพบว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 โดยมีการปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และจำหน่ายสุราให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

ได้มีคำสั่งให้

พ.ต.อ.มงคล สัมภาวะผล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ที่ดูแลรับผิดชอบสถานบริการ 

พ.ต.อ.วชิระ กาญจนวิภาดา ผกก.สภ.ช้างเผือก 

พ.ต.ท.สิทธิพร บัวสุก รอง ผกก.สส. 

พ.ต.ท.จิรัฐติพงษ์ เลิศวิริยานันท์ สวป. และ 

พ.ต.ต.ณรงค์ชัย เอกฉันท์ สว.สส. 

มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป.“
Read more ...

สั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

29/7/58
เมื่อ 29 ก.ค.2558  ผู้สื่อข่าวนสพ.ไทยรัฐ รายงานว่า

พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้ทำหนังสือคำสั่งให้ 5 เสือ สภ.ท่าบ่อ ประกอบด้วย

พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ท่าบ่อ,

พ.ต.ท.ทันสมัย พรมสิทธิ์ รองผกก.(ป.),

พ.ต.ท.รัชพงศ์ อาบแก้ว รองผกก.(สส.),

พ.ต.ท.อนันต์ สุพรรณเภสัช สวป. และ

พ.ต.ต.สุริยะ เต่าทอง สว.สส.

เข้ามารายงานตัว ภายในวันนี้ และประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยไม่มีกำหนด

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ คสช. และรัฐบาลในการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงให้เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย

กรณีชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารคาราโอเกะ 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่า มีการลักลอบค้าประเวณี และเมื่อเข้าตรวจสอบเวลา 20.00 น. คืนที่ผ่านมา (28 ก.ค.)

พบว่ามีการกระทำผิดจริง โดยจับกุมเจ้าของร้านทั้งสองแห่ง และช่วยเหลือหญิงสาวชาวลาว รวม 9 คน อายุระหว่าง 15-17 ปี

อ่านต่อ http://www.thairath.co.th/content/514903
Read more ...

เด้ง รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี และ 5 เสือ สภ.ปากคลองรังสิต

25/7/58
เมื่อ 25 ก.ค.2558

พล.ต.อ.สมยศ พุ่นพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มีคำสั่งย้าย 1 รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อม 5 เสือ สภ.ปากคลองรังสิต ไปช่วยราชการ ศปก.ตร. จากกรณี พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ตำรวจ ปส. ตำรวจ บก.ปคม. และตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี กว่า 100 นาย เข้าตรวจสถานบันเทิง

ร้านผับบังกะโล และ

ร้านผับ มอ.3/2 

ผับชื่อดังใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในหมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยสามารถตรวจจับการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด และปล่อยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่405/2558 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฎิบัติราชการ จากที่ที่ได้มีการไม่ปฎิบัติตามคำสั่งในเรื่องของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถจักรยานยนตร์ และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1.พันตำรวจเอก สมหมาย ประสิทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

2.พันตำรวจเอก อริยะ พันธุ์ฟัก รักษาราชการแทนผู้กำกับ สภ.ปากคลองรังสิต

3.พันตำรวจโท ชูชาติ คงเมือง รองผู้บังคับการป้องกันปราบปราม สภ.ปากคลองรังสิต

4.พันตำรวจโท รัฐพงศ์ สุจริต รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ปากคลองรังสิต

5.พันตำรวจโท ศิริพล บุญหนุน สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ปากคลองรังสิต

6.พันตำรวจโท ณรงค์ เอี่ยมระหงส์ สารวัตรสืบสวน สภ.ปากคลองรังสิต
Read more ...

สั่งเด้งฟ้าผ่า!ผกก.เขื่องใน ไม่รายงานคดีให้นายทราบ

11/7/58
โดยเดลินิวส์ เมื่อ 11 ก.ค.2558

http://www.dailynews.co.th/regional/334138

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก ผบช.ภ. 3 มีคำสั่งเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้

พ.ต.อ.สุทธกาญจน์ ฟักทอง ผกก.สภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ภ.3 

และขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ภายในวันที่ 11 ก.ค.นี้ สำหรับสาเหตุที่ ผบช.ภ.3 สั่งย้าย

พ.ต.อ.สุทธกาญจน์ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่รายงานเหตุคดีในพื้นที่หลังเกิดเหตุทันที หรือรายงานทางวาจาให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ เมื่อจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วแต่ปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องเอง ล่าสุดมีโจรเข้าไปยกเค้าทรัพย์สินของภรรยาชาวต่างชาติที่บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน ได้ทองคำรูปพรรณไปกว่า 20 บาท เมื่อช่วง ก.ค. ที่ผ่านมา

แต่ไม่รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ปล่อยผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องจากสื่อโซเชียลเอง จึงมีหนังสือสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการดังกล่าว.“
Read more ...

ความคิดเห็นล่าสุด

Recent Comments Widget

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม