เด้ง ผบก.น.5 , รอง ผบก.น.5 พร้อม 5 เสือ สน.คลองตัน เซ่นบ่อนออนไลน์เกาหลี

3/6/58
เมื่อ 2 มิ.ย.2558 เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น. 

มีคำสั่งที่ 214/2558 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

สืบเนื่องจาก เมื่อ 1 มิ.ย. 58 เวลาประมาณ 16.30 น. กองปราบปรามจับกุมบ่อนการพนันออนไลน์ในเขตพื้นที่ สน.คลองตัน  เหตุเกิดที่คอนโดแบงค์คอก เฟริช ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอบายมุขในเขตพื้นที่ บช.น. ตลอดจนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความใน

- มาตรา 14, 72, 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, 
- ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 และ
- ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

จึงให้

1. พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลปะ ผบก.น.5 และ 

2. พ.ต.อ.จักษ์ จิตติธรรม รอง ผบก.น.5 

ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติราชการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปก.น.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ผบช.น.มอบหมาย

โดยมอบหมายให้

พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบช.น. รักษาราชการแทน ผบก.น.5

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้มารายงานตัวที่ ศปก.น.ภายในวันที่ 2 มิ.ย. ก่อนเวลา 12.00 น.
     
     
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า

พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป ผบก.น.5 

มีคำสั่ง บก.น.5 ที่ 147/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

โดยระบุว่า ตามที่ บก.น.5 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และให้การบริหารงานในภาพรวมของ บก.น.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (3)

จึงให้

1. พ.ต.อ.ชัยพล เอกกุล ผกก.สน.คลองตัน, 

2. พ.ต.ท.ฤทธี ปานดำ รองผกก.ป. สน.คลองตัน, 

3. พ.ต.ท.ธนาวุฒิ เปียผ่อง รอง ผกก.สส.สน.คลองตัน, 

4. พ.ต.ท.สิริพงษ์ วรผลึก สว.สส.สน.คลองตัน, 

5. พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ ผดุงรัตน์ สว.สส.สน.คลองตัน 

มาปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บก.น.5 เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ ผบก.น.5 มอบหมาย

ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง      
     
และ คำสั่ง บก.น.5 ที่ 92/2558 ลงวันที่ 1 มิ.ย. เรื่อง ให้การข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการนั้น เพื่อให้การบริหารงานในภาพรามของ บก.น.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม

มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

จึงให้

1. พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รองผบก.น.5 รักษาราชการแทน ผกก.สน.คลองตัน 

2. พ.ต.ท.สิรวัชญ์ นวมดี รองผกก.สส.สน.ท่าเรือ รักษาราชการแทน ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สน.คลองตัน 

3. พ.ต.ท.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค สวป.สน.พระโขนง รักษาราชการแทนตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สน.คลองตัน 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง
Read more ...

เซ็นเด้ง! ผบก.-รอง ผบก. ปอท. เซ่นบ่อนออนไลน์

25/5/58
โดยไทยรัฐ เมื่อ 24 พ.ค.2558

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลงนามเด้ง ผบก.รอง ผบก ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้ากรุ! เซ่นบ่อนออนไลน์ สั่งรายงานตัวที่ ศปก.บช.ก.ภายในพรุ่งนี้

วันที่ 24 พ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. ลงนามคำสั่ง ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ 113/ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

ด้วย กองบังคับการปราบปราม ได้ทำการจับกุม การพนันฟุตบอลออนไลน์ ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจห้วยขวางวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 34,72,74, แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บัญชาการในฐานะอธิบดี หรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 251 แก้ไขเพิ่มเติ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2522 จึงให้ข้าราชการตำรวจดังนี้

1. พลตำรวจตรี ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2. พันตำรวจเอกไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ศปก.บช.ก.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบหมาย

3. มอบหมายให้พลตำรวจตรี นรบุญ แน่นหนา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจตามข้อ 1.มารายงานตัว ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ศปก.บช.ก.) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558.
Read more ...

ผบ.ตร. เด้งอีก 11 นาย เซ่น ตร.สันติบาล ถูกยิงดับคาบ่อนนครปฐม

25/5/58
โดยไทยรัฐ เมื่อ 25 พ.ค.2558
"ผบ.ตร." สั่งเด้ง 11 นายช่วยราชการ ศปก.ตร. 5 เสือโรงพักนครปฐมโดนยกแผง เซ่น ตร.สันติบาล ถูกยิงดับคาบ่อนพื้นที่นครปฐม...

เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ค. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผช.ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก สตช. ได้ทวีตข้อความระบุว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ได้ลงนามในคำสั่งย้าย ผบก.นครปฐม, ผบก.สส.ภ.7, ผบก.ส.3, ผกก.สส.จว.นครปฐม, ผกก.5 กองปราบปราม และ 5 เสือโรงพักเมืองนครปฐม ไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ่อนการพนันในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยไม่มีการรายงานตามที่สั่งไว้

สำหรับข้าราชการตำรวจจำนวน 11 นายดังกล่าว ประกอบด้วย

1.พล.ต.ต.พจน์ บุญมาภาคย์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม


2.พล.ต.ต.ประภากร ริ้วทอง ผบก.สส.ภ.7


3.พ.ต.อ.รัตนะ ปาลจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม


4.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม ผกก.สภ.เมืองนครปฐม


5.พ.ต.อ.อุดม เปี่ยมศักดิ์ ผกก.สส.จว.นครปฐม


6.พ.ต.ท.สุธี วรรณสูต รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม


7.พ.ต.ท.ภูวดิท คงเพ็ชร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครปฐม


8.พ.ต.ท.ครุพงษ์ แก้วสะอาด สวป.สภ.เมืองนครปฐม


9.พ.ต.ท.ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล สว.ส.สภ.เมืองนครปฐม


10.พล.ต.ต.ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน ผู้บังคับการสันติบาล 3


11.พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้กำกับ 5 กองบังคับการปราบปราม

ทั้งหมดมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปก.ตร. โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผบ.ตร.มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2558 เป็นต้นไป โดยให้ไปรายงานตัวที่ ศปก.ตร. ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 25 พ.ค.
Read more ...

ตบรางวัลสายตรวจสามโคก เหตุติดตามไล่ล่าคนร้าย

19/5/58

19 พ.ค.2558

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการแชร์ข้อมูล ดังนี้

เรียน ผบช.ภ.1

ขอรายงานเหตุคนร้ายยิงต่อสู้ จนท.ตำรวจ พื้นที่ สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี เหตุเกิดเมื่อ 17 พ.ค.57 เวลาประมาณ 03.00 น. ขณะที่

ร.ต.ท.ภูมินทร์ เอี่ยมอ่อง รอง สวป.สภ.สามโคก และ 

จ.ส.ต.วัชรินทร์ ปึกกระโทก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก 

ได้ออกตรวจพื้นที่พบคนร้าย จำนวน 2 คน มีพิรุธจึงจะเข้าตรวจค้นแต่คนร้ายได้ขับขี่ รถ จยย.หลบหนี ซึ่ง จนท.ตร.ทั้ง 2 นายก็ขับไล่ตามไป ระหว่างนั้นคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงสวน จนท.ตร. จำนวน 5 นัด แต่ไม่ถูก จนท.ตร.จึงได้ตัดสินสินใจขับรถชน รถ จยย.คนร้ายเสียหลักล้มลงและสามารถจับกุม

คนร้ายได้ 1 คน พร้อมด้วยของกลาง 

อาวุธปืน ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ cz 1 กระบอก บรรจุซองกระสุน 1 ซอง 

ส่วน

คนร้ายอีกคนหลบหนีไปได้และปัจจุบันถูกจับกุมแล้ว

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผบช.ภ.1 สั่งการให้ฝ่ายทะเบียนพล ภ.1 สอบถามว่า ขรก.ตร. ทั้ง 2 นาย มีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งที่ใดบ้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสี่ยงอันตราย ซึ่งจากการสอบถาม ปรากฎดังนี้

1.ร.ต.ท.ภูมินทร์ฯ สมัครใจรับการแต่ง รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง /คูคต

2.จ.ส.ต.วัชรินทร์ฯ สมัครใจขอรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

----------------------------------------------

ตรวจสอบแล้ว มีตำแหน่งว่าง จัดให้ทันที (ทั้งสองนายเตรียมตัวไปรับตำแหน่งใหม่) เพราะถ้าไม่มีวิญญานตำรวจ ไม่มีความรับผิดชอบ แทนที่จะขับรถไล่ต่อไป ทั้งๆที่ถูกยิงอยู่ ก็คงจะเลี้ยวรถกลับไปแล้ว ไม่พุ่งเฉียดให้ล้มจนสามารถจับได้ และปรากฎว่าทั้งสองคนมีหมายจับเพียบ กำลังจะเอาโทรศัพท์ไปขว้างเรือนจำ(ขว้างเข้าไปน่ะ ไม่ใช่ขว้างใส่) ขอบคุณตำรวจทุกนายที่ร่วมติดตามจับกุม ถ้าจะให้รางวัลทั้งหมดเดียวย้ายหมดโรงพัก ขอที่ชัด ๆ ก่อนน่ะ

เอราวัณ ๑
Read more ...

ย้ายแล้ว! ผู้การยะลา เซ่นเหตุระเบิดป่วนเมือง

18/5/58
โดยไทยรัฐ เมื่อ 18 พ.ค. 2558 07:57

ผบ.ตร.มีคำสั่งย้าย ผบก.ภ.จว.ยะลา เข้าปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตั้งรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน หลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองติดต่อกัน...

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มธุ์พันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ไปรายงานตัวที่ ศปก.ตร. ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2558 ก่อนเวลา 16.00 น.

พร้อมกันนี้ มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป.
Read more ...

ความคิดเห็นล่าสุด

Recent Comments Widget

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม