"ประชา" นัดประชุมก.ตร.วันนี้ปมแต่งตั้งสีกากี 56 ตำแหน่ง

โดยเนชั่น เมื่อ 26 ก.พ.2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

พล.ต.อ.ประชา พรมนอก รองนายกรัฐมนตรี และ ประธาน ก.ตร. 

จะเดินทางมาประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีวาระสำคัญ เพื่อพิจารณาคือ 

- วาระ เรื่องหารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริง ข้าราชการตำรวจของ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีต รอง จตร. (สบ.7)ที่ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดฯมาตรา 157 

- วาระ พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร ร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม , 

- วาระพล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ รองแพทย์ใหญ่ รพ. ตร. ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น 

- วาระการขอพระทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และ

- วาระขออนุมัติ ยกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย กรณีแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้นข้าม บช. และไม่ครบหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่ง ในการแต่งตั้งระดับรองผู้บังคับการ(รองผบก.) ถึงสารวัตร(สว.)วาระประจำปี 2556 ซึ่งมี 56 ตำแหน่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า รายชื่อที่นำเข้าพิจารณา ยกเว้นหลักเกณฑ์ครั้งนี้ ประกอบด้วยการแต่งตั้ง ในตำแหน่งนักบิน และสายงานอากาศยาน มี 

พ.ต.ท.ชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี เป็น นักบิน (สบ.3)กลุ่มการบิน บ.ตร. 

พ.ต.ต.ชัยธัช ไชยสาคร สว.ฝ่ายอำนวย บ.ตร.เป็นนักบิน(สบ.2) กลุ่มการบิน บ.ตร. 

พ.ต.ต.สุทธิชัย วงศ์มณี สว. ฝ่ายอำนวยการเป็น นักบิน(สบ.2)กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 

ร.ต.อ.เอก ทองสมัคร นักบิน(สบ.1)กลุ่มงานการบินเป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ(ทำหน้าที่วางแผนการบิน) 

ร.ต.อ.ศราวุธ จรรยา นักบิน(สบ.1)กลุ่มงานการบิน บ.ตร.เป็น สว. ฝ่ายอำนวยการ บ.ตร.(ทำหน้าที่นิรภัยการบิน)

การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นข้ามหน่วย ในสังกัด ศชต.มี 

พ.ต.ท.สุทธิเวท บุญยรัตนกลิน รอง ผกก.3 ป. บช.ก.เป็น ผกก.ซถ.1บก.สส.ศชต. 

พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ภิญโญ รอง ผกก.สส.บก. น.1 บช.น.เป็น ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.

พ.ต.ท.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล รองผกก.7 บก.ทล. เป็น ผกก. สส.2บก.สส.ศชต. 

พ.ต.ท.จุมพล นาคะปักษิณ รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ.บช.น.เป็น ผกก.สภ.จะแนะ จว. นราธิวาส 

พ.ต.ท.อัณณ์นพ อิ่มอุดม สว.กก.5 บก.ปอศ. เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 

พ.ต.ท.จิตรพล เกษรักษ์ สว.กก.บก.ปปป.เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 

พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ตอประเสริฐ สว.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น รอง ผกก.สส.1บก.สส.ศชต. 

พ.ต.ท.วุฒิชัย ลอนจันทึก สวป.สภ.จตุรัส จว.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ฝอ.5บก.อก.ศชต. 

พ.ต.ท.ศุภณัฐ รัตนภิรมย์ สว.กก.สส.1บก.สส.ภ.8 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

พ.ต.ท.วัชรวีร์ ธรรมเสมา สว.กก.3 บก.ปคม.เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 

พ.ต.ท.รัฐชยุตย์ วัชรโกมลมาศ สว.ฝอ.บก.น.4 เป็น รอง ผกก.กปพ.ศชต. 

พ.ต.ท.นันทชัย จารยโพธิ์ สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร เป็น รอง ผกก.สส.2บก.สส.ศชต. 

ร.ต.อ.เร๊าะมัน หะนิแร รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 เป็น สว.อก.สภ.รามัน จ.ยะลา 

ร.ต.อ.สัญชัย กูแหม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ เป็น ผบ.ร้อย(สบ.2)ฝปค.ศฝร.ศชต. 

ร.ต.อ.จำเนียร คงใหม่ ผบ.มว.กก.ตชด.43 เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 

ร.ต.อ.อมร แก้วนวล รอง สว.สส.สภ.สองหนคร จว.สงขลา เป็น สว.ฝอ.3บก.อก.ศชต.

แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นข้ามหน่วย ทดแทนการเยียวยามี 

พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ ผกก.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผบก.กต.9 

พ.ต.ท.ศักรินทร์ ตันติภัณฑรักษ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.เป็น ผกก.ศจบ.บก.อก.จต. 

พ.ต.ท.พอพล อุทัยภพ สว.กก.1บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.คพ. 

พ.ต.ท.ชัชชัย สำเนียง สว.ด่าน ตม.กาบเชิง บก.ตม.4 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สท. 

ร.ต.อ.สามารถ เทพมณี รอง สว.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณฯ เป็น สว.ฝอ.ยธ. 

พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต ผกก.ฝอ.2บก.อก.สตม.เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3 

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ละออ รอง ผกก.สส.สน.บางกอกน้อย เป็น ผกก.สภ.น้ำโสม จว.อุดรธานี 

พ.ต.ท.เอกพงษ์ พลมณี รอง ผกก.3บก.ป.บช.ก. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 

พ.ต.ท.สง่า ทางธรรม สว.อก.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย 

พ.ต.ท.สมเกียรติ มณีเนตร รอง ผกก.1บก.สส.สตม.เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 

พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์ รอง ผกก.ป.สน.มีนบุรี เป็น ผกก.กพอ.สพฐ.ตร.

แต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสายงานเทคนิคมี
พ.ต.อ.(หญิง)พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์ ผกก.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.เป็น ผกก.ฝตพ.ตส.1 

พ.ต.อ.สมพร แดงดี รอง ผบก.ปอท.(ทำหน้าที่อำนวยการ) เป็น รอง ผบก.ปอท,(ทำหน้าที่ประมวลผล) 

พ.ต.ท.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร4สส.เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.
แต่งตั้งผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้เหมาะสมของหน่วยมี
ร.ต.อ.ประวิทย์ แตงอุดม รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.เป็น สว.(ปฎิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. 

ร.ต.อ.(หญิง)นงค์พงา ไหมทอง รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.เป็น สว.ฝอ.ทพ. 

ร.ต.อ.หญิง รัฏฐภรณ์ คุณัชญาศิรัณ รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.เป็น สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 

ร.ต.อ.ณภัทร มิ่งสำแดง รอง สว.กก.สส.1บก.สส.ภ.7 เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 

ร.ต.อ.ภูวนนท์ สมัครไทย รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
แต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันปราบปรามมี 

พ.ต.ท.ชาญยุทธ เวชชศาสตร์ สว.อก.สภ.ลำดวน จว.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำยืน จว.อุบลราชธานี 

พ.ต.ต.ชัยพันธ์ นุกุลกิจ สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.เป็น สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 

พ.ต.ท.ธนนพ กองชุมพล สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี เป็น สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา คู่บารมี ผู้ช่วย นว.(สบ.3)ที่ปรึกษา(สบ.10) เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.

พ.ต.ท.วรทัศน์ มหัฆฆพงษ์ สว.อก.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ครบ 1ปี(ปรับโครงสร้าง)มี 

พ.ต.ท.พรเทพ น้องกร รอง ผกก.1บก.สกส.บช.ปส. เป็น ผกก.3บก.สกส.บช.ปส. 

ร.ต.อ.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง สว.กก.4บก.สกส.บช.ปส.เป็น สว.กก.1บก.ปส.4 

ร.ต.อ.ขุนเขา โพธิ์สุวรรณ รอง สว.กก.3บก.สกส.บช.ปส.เป็น สว.กก.3บก.สกส.บช.ปส 

พ.ต.ท.วิชัย โตเดชนิติกุล รอง ผกก.ฝ่ายปฎิบัติการ ถปภ.2บก.ถปภ. 

ร.ต.อ.เสน่ห์ คำฝอย รอง สว.ฝ่ายปฎิบัติการ ถปภ.1บก.ถปภ.เป็น สว.ฝ่ายปฎิบัติการ ถปภ.1บก.ถปภ.
แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่ดำรงตำแหน่งในระดับนั้นๆไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดมี 

พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผกก.ปพ.บก.ป.เป็น ผกก.ปพ.บก.ป.

แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นข้ามหน่วยมี 

ร.ต.อ.คณาเดช คณาสาคร รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี เป็น สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท. 

ร.ต.อ.ปริทัศน์ รัตนรักษ์ รอง สว.สส.สน.เตาปูน เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 

ร.ต.อ.สากล รัศมีบรรพตกุล รอง สว.สส.สน.ลุมพินี เป็น สว.ฝอ.ศทก. 

พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงะลเมือง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.สกส.บช.ปส.
แต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสายงานเทคนิคมี 

พ.ต.ท.หญิง ศรัณยา ไชยเหมวงศ์ สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.เป็น รอง ผกก.ฝตส.1ตส.1

ทั้งนี้รายชื่อทั้งหมดที่ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบต้องส่งกลับไปให้ กกต. ตรวจว่า เป็นไปตามที่เสนอหรือไม่ แล้วส่งกลับมาให้ ตร. ออกเป็นคำสั่งให้มีผลต่อไป
Read more >>

เก็บตกคำสั่งรองผบก.-สว...ชุดสุดท้าย


Read more >>

บช.ก.แต่งตั้ง-โยกย้าย "รองผบก.-สว." รวม 25 ราย

โดยข่าวสด เมื่อ 21 มี.ค.2557

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ-สารวัตร (รอง ผบก.-สว.) ในสังกัด บช.ก.25 ราย ประกอบด้วย

พ.ต.อ.สมพร แดงดี เป็น รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นวพล กันคล้อย เป็น รอง ผบก.ปอท 
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 
พ.ต.ท.สฤษดิ์ พุทธพงศ์ศิริพร เป็น ผกก.5 บก.ปคม. 
พ.ต.ท.บรรพต เดชมา เป็น รอง ผกก.7 บก.ทล. 
พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็น รอง ผกก.3 บก.ป. 
พ.ต.ท.จตุรวิทย์ คชน่วม เป็น รอง ผกก.1 บก.ทท.
พ.ต.ท.นิคม ชัยเจริญ เป็น รอง ผกก.1 บก.ป. 
พ.ต.ท.สมโภชน์ แดงปุ่น เป็น รอง ผกก.2 บก.ป. 
พ.ต.ท.ทรงรักษ์ ขุนศรี เป็น รอง ผกก.6 บก.ป. 
พ.ต.ท.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์ เป็น รอง ผกก.1 บก.ทท. 
พ.ต.ท.หญิงนฤมล ทองสะอาด เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 
พ.ต.ท.ปาณัฎฐ์ภูมิ อัครเดชานนท์ เป็น สว.กก.6 บก.ปคม. 
พ.ต.ท.หญิงพิสมัย เผือกสุวรรณ เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 
พ.ต.ต.กฤษฎา คงเจริญจิตร์ เป็น สว.กก.5 บก.ปอศ. 
พ.ต.ต.ชัชวาล ชูชัยเจริญ เป็น สว.กก.1 บก.ป. 
พ.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมฆประยูร เป็น สว.กก.ปพ.บก.ป.
ร.ต.อ.จักรพันธ์ ลีลานันทวงศ์ เป็น สว.กก.1บก.ป. 
ร.ต.อ.ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์ เป็น สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท. 
ร.ต.อ.เนตร ทองแสง เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 
ร.ต.อ.บรรณพงศ์ เก่งเรียน เป็น สว.ฝอ.บก.ปอท. 
ร.ต.อ.พงษ์วุฒิ บุญรมย์ เป็น สว.ฝอ.บก.ปคม 
ร.ต.อ.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ก. 
ร.ต.อ.สิรวิชญ์ มหัทธนวิศิษฏ์ เป็น สว.ฝอ.บก.ป. 
ร.ต.อ.อรรถพงษ์ นกขุนทอง เป็น สว.กก.5 บก.ป.
Read more >>

ฮือฮา รอง ผบช.น. โบกรถจัดการจราจรเอง
โดยเดลินิวส์ เมื่อ 4 มี.ค.2557

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 4 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

พล.ต.ต.นิพนธ์เจริญผล รองผบช.น. รับผิดชอบช่วยงานจราจร 

แต่งกายชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสวมถุงมือสีขาว สวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีส้ม และใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงเดินโบกรถตั้งแต่

บริเวณแยกพล. 1 ถนนศรีอยุธยา ตัดถนนนครราชสีมาแยกวังแดง ถนนพิษณุโลก ตัดถนนนครราชสีมา และแยกประชาเกษม ถนนกรุงเกษมตัดถนนนครราชสีมา

ตอนช่วงเช้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวการจราจรติดขัดหนาแน่นมากเนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ราชการ และโรงเรียนอีกหลายแห่งกระทั่งมีการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรท้องที่ ตำรวจจราจรกลางและตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ มาอำนวยความสะดวกระบายรถและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด พล.ต.ต.นิพนธ์ ร่วมกับตำรวจชั้นประทวนยืนโบกรถกลางสี่แยกตากแดดเหงื่อออกจนเสื้อเปียกโชกโดยมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารต่างให้ความสนใจไม่น้อย

พล.ต.ต.นิพนธ์ .กล่าวว่า ตนไปโบกรถอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนตามแยกต่างๆ นานเป็นเดือนแล้วเริ่มตั้งแต่ที่มีการชุมนุมทางการเมือง บางจุดส่งผลทำให้การจราจรติดขัดตนลงไปโบกรถแก้ปัญหาด้วยตนเองส่วนหนึ่งก็เพราะเราเป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาจะสั่งการอย่างเดียวก็คงไม่ได้ควรต้องลงมือปฏิบัติร่วมกับลูกน้องทำให้ลูกน้องเห็นว่าเราลงไปร่วมมือทำงานช่วยกันใช้ความคิดแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ส่วนใหญ่ชีวิตข้าราชการตำรวจดูแลงานด้านจราจรมาตลอด เคยเป็นสารวัตรตำรวจทางหลวงรองผกก.จร.สน.ลุมพินี เคยช่วยงานด้านการจราจรสมัยท่าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วผบ.ตร. เป็น ผบก.จร.
Read more >>

"ผบช.ก."เตรียมให้"นรบุญ แน่นหนา "รักษาการ"ผบก.ป."แทน"สุพิศาล" เผยเก็บเก้าอี้รอคนเดิม

โดยมติชน เมื่อ 3 มี.ค.2557

พล.ต.ท.พงศพัฒน์ ฉายาพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยว่าได้รับหนังสือลาออกของ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผู้บังคับการปราบปรามเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันนี้ อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือลาออก จึงยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ 

ส่วนตำแหน่งผู้บังคับการกองปราบปรามที่ว่างลง จะยังไม่แต่งตั้งใครมาแทน จะสงวนไว้ให้ พล.ต.ต.สุพิศาล แต่จะมอบหมายให้ 

พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

มารักษาการผู้บังคับการกองปราบปรามแทนไปก่อน
Read more >>

ก.ตร. อนุมัติแต่งตั้งยกเว้นหลักเกณฑ์ 55 นาย ไม่อนุมัติ 1 ราย เนื่องจากดำรงตำแหน่งได้ปีเดียว

โดยเดลินิวส เมื่อ 28 ก.พ.2557

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 ก.พ. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2557 ใช้เวลาประชุมกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญหลายวาระ โดยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. กล่าวภายหลังประชุมว่า ก.ตร.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ ด.ต.ธีรเดช เล็กภู่ ผู้บังคับหมู่สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี ที่เป็นคนเตะระเบิดขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ในเหตุการณ์ที่สะพานผ่านฟ้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรติดยศ ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษ และยังให้ ตร.พิจารณาความชอบอื่นๆเพิ่มในฐานะเป็นผู้มีความกล้าหาญอีกด้วย

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวถึงการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ระดับรองผู้บังคับการ(รองผบก.)ถึงสารวัตร(สว.) วาระประจำปี 2556 ที่ตร.ขออนุมัติก.ตร.ยกเว้นหลักเกณฑ์ฯประเภทต่างๆ 56 รายนั้น ส่วนใหญ่ ก.ตร.อนุมัติเห็นชอบให้แต่งตั้ง มีเพียงตำแหน่งเดียวที่ไม่อนุมัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษกตร. เผยว่า ก.ตร.ได้อนุมัติขยายเวลาในการแต่งตั้งรองผบก.-สว.ประจำปี 2556 ออกไปถึงวันที่ 31มีนาคม เพื่อให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งกรณีที่ต้องขออนุมัติยกเว้นฯจากก.ตร.ในวันนี้และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง สามาาถนับวาระการแต่งตั้ง อยู่ในวาระเดียวกับกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยวันนี้ ก.ตร.อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ ทั้งสิ้น 55 ราย จากที่ขออนุมัติไป 56 ราย โดยรายที่ไม่อนุมัติก.ตร.ให้ความเห็นว่าเพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียง1 ปีซึ่งน้อยเกินไป ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้น

สำหรับกรณีที่ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ รองแพทย์ใหญ่ รพ.ตร.ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งทั้งที่มีอาวุโส ครั้งนี้ก.ตร.มีมติรับร้องทุกข์และเยียวยา สำหรับกรณี ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองจเรตำรวจ(สบ7)กรณี ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิด นั้นก.ตร.มีมติให้ อนุก.ตร.กฎหมาย นำกลับไปทบทวนอีกครั้ง อย่างไรก็ตามก.ตร.ได้อนุมัติร่างระเบียบก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน ในส่วนที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจ.สงขลา ด้วย

สำหรับรายชื่อแต่งตั้งที่ก.ตร.ไม่อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ คือ พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผกก.ปพ.บก.ป. ขอเลื่อนขึ้นเป็น ผกก.ปพ.บก.ป.หรือผกก.คอมมานโดเนื่องจากเพิ่งดำรงตำแหน่งรองผกก.ได้เพียง 1ปีเท่านั้น
Read more >>

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตรปี 2557

เมื่อ 10 ก.พ.2557

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ที่ประชุม บช.ศ. มีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบประทวนเป็นสัญญาบัตร มีการปรับเปลี่ยนดังนี้

1.จำนวนข้อจาก 120 เป็น 150 ข้อ ,เพิ่มเวลาจาก 2 ชั่วโมงครึ่งเป็น 3 ชั่วโมง

2.สาย ปป.   สอบ ป.อาญา 35 ข้อ วิ.อาญา 35 ข้อ , พยาน 20 ข้อ , พรบ.ตำรวจ + พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง รวมเป็นวิชา เดียวกัน 10 ข้อ , ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ และความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคำนวณ 25 ข้อ

3.สาย อำนวยการ สอบ 6 วิชา งานสารบรรณ 25 ข้อ ภาษาไทย 35 ข้อ วิชาทักษะงานด้านอำนวยการ 30 ข้อ (อันนี้เป็นวิชาใหม่จ๊ะ เนื้อหาที่สอบจะเกี่ยวกับงานอำนวยการล้วน ๆ 6หัวข้อ หาอ่านได้จากระบบ e-learnning จากเว็บ บช.ศ.) และอีก 3 วิชา จะเหมือนสาย ปป

4.สาย พงส.และนิติกร สอบ 7 วิชา ดังนี้ ป.อาญา 30 ข้อ , ป.วิ อาญา 30 ข้อ ลักษณะพยาน 20 ข้อ พรบ.วิ.ปกครอง+รัฐธรรมนูญ รวมเป็นวิชาเดียวกัน 10 ข้อ และอีก 3 วิชาเหมือนสาย ปป .
5.สรุปจะมีวิชา ที่สอบเหมือนกันทุกสาย 3 วิชา รวม 60 ข้อ
Read more >>

คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก. ถึง สว.วาระประจำปี 2556

เมื่อวันที่4 ก.พ.2557

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ประจำปี 2556

ตรวจสอบ รายชื่อได้ที่ http://saranitet.police.go.th/
Read more >>

แย้ม โผ บช.น. แต่งตั้งโยกย้าย นายตำรวจ

เมื่อ 30 ม.ค.2557

แย้มโผ บช.น. แต่งตั้งพิจารณาโยกย้าย นายตำรวจ กว่า 537 ตำแหน่ง พร้อมระบุ กำหนดแต่งตั้งแล้วเสร็จ 31 ม.ค - บังคับใช้ 5 ก.พ.นี้

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. ร่วมกับ รอง ผบช.น. และ ผบก. พิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งและสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) - สารวัตร (สว.) ประจำปี 2556 การแต่งตั้งมีเก้าอี้ระดับ รอง ผบก. ที่ว่าง 17 ตำแหน่ง ผกก. ว่าง 23 ตำแหน่ง และ รอง ผกก. ว่าง 29 ตำแหน่ง และ สว. ว่าง 44 ตำแหน่ง มีรายงานด้วยว่า ข้าราชการที่ถูกโยกย้ายออกนอกหน่วย มีระดับ รอง ผบก. 7 ตำแหน่ง ผกก. 15 ตำแหน่ง รอง ผกก. 20 ตำแหน่ง และ สว. 50 ตำแหน่ง 

การแต่งตั้งจะมีการพิจารณาทั้งหมด 537 ตำแหน่ง กำหนดให้เสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. และมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.พ.นี้ โดยการประชุมแต่งตั้งใช้เวลาพิจารณานาน 3 ช.ม. จึงเสร็จสิ้น และมีรายงานว่า ตำแหน่งผู้กำกับการ คาดว่า เลื่อนเป็นขึ้นรองผู้บังคับการ คาดว่า ได้แก่ 

พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ อัมรากระสินธุ์ ผกก.ฝอ.บก.อคฝ. อาวุโสอันดับ 1 ขึ้น รอง ผบก.

พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 โควตาโรงพักเกรดเอดีเด่น ขึ้นเป็น รอง ผบก.น.8

พ.ต.อ.พันธะ นุชนารถ ผกก.สน.ร่มเกล้า ได้ตั๋วโรงพักเกรดบีดีเด่น เป็น รอง ผบก.น.4

พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผกก.สส.บก.น.9 เป็น รอง ผบก.น.9

พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ ผกก.สน.บางซื่อ เป็น รอง ผบก.น.1

พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส ผกก.สน.ปทุมวัน เป็น รอง ผบก.น.4

พ.ต.อ.พรชัย ขจรกลิ่น ผกก.สน.บางมด เป็น รอง ผบก.น.4

พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ ผกก.สน.บางเขน เป็น รอง ผบก.น.2

พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง ผกก.สน.ทองหล่อ เป็น รอง ผบก.น.5

พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร ผกก.สน.นางเลิ้ง เป็น รอง ผบก.อก.

พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์ ผกก.สส.บก.น.7 เป็น รอง ผบก.7

พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ สน.ตลิ่งชัน เป็น รอง ผบก.น.7

ระดับ รอง ผกก. ลุ้นขึ้นผู้กำกับป้ายแดง ได้แก่ 

พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก เป็น ผกก.ศูนย์รวมข่าวฯ บก.สปพ.

พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ บัณฑิต รอง ผกก.จร.สน.ดอนเมือง เป็น ผกก.สน.ดอนเมือง

พ.ต.ท.ปรีชา กองแก้ว รอง ผกก.จร.สน.สุทธิสาร เป็น ผกก.สน.สุทธิสาร

พ.ต.ท.ทินกร สมวันดี รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 เป็น ผู้ช่วยนายเวร พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.

พ.ต.ท.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2 เป็น ผกก.สน.พหลโยธิน

พ.ต.ท.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม เป็นผู้ช่วยนายเวร (สบ 4) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.

พ.ต.ท.อรรถพร สุริยเลิศ รอง ผกก.2 บก.สส.บช.น. เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น.

พ.ต.ท.นพสิทธิ์ มิตรภักดี รอง ผกก.สส.บก.น.5 สาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ เป็น ผกก.สส.บก.น.6

พ.ต.ท.พัฒนา ปรีชานันท์ รอง ผกก.สส.บก.น.8 เป็น ผกก.สส.บก.น.7

ส่วนเก้าอี้ ผกก. ที่มีการพิจารณาโยกย้ายหมุนเวียนที่น่าสนใจ เช่น 

พ.ต.อ.สำราญ นวลมา ผกก.สน.ดอนเมือง เป็น ผกก.กก.สายตรวจ บก.สปพ.

พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ ผกก.กก.สายตรวจ บก.สปพ. อดีตนายเวร พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. เป็น ผกก.สน.พญาไท

พ.ต.อ.สมาน รอดกำเนิด ผกก.สน.พญาไท เป็น ผกก.สน.พระราชวัง

พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผกก.สน.พระราชวัง เป็น ผกก.สน.ตลิ่งชัน

พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง ผกก.1 บก.จร. นายตำรวจสาย "เฮียเพ้ง" นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เป็น ผกก.สน.ห้วยขวาง

พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม ผกก.สน.ห้วยขวาง โยกกลับที่เก่าเป็น ผกก.สน.ฉลองกรุง

พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ เป็น ผกก.สน.ทองหล่อ

พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน ผกก.สน.บางกอกน้อย เป็น ผกก.สน.บางซื่อ

พ.ต.อ.เอนก ไพรศรี ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.

พ.ต.อ.อภิวิชญ์ ภัทรกุล ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.ท่าพระ

พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผกก.สน.บวรมงคล เป็น ผกก.สน.บางขุนเทียน

พ.ต.อ.ชาตรี กาญจนขันติ ผกก.สน.พหลโยธิน เป็น ผกก.สน.บวรมงคล บก.สปพ.

พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม ผกก.สน.สามเสน เป็น ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ

พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ เป็น ผกก.สน.บางมด

พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร ผกก.สน.บางบอน เป็น ผกก.สน.ปทุมวัน

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.ฝอ.กองวิจัย สยศ.ตร. เป็น ผกก.สน.บางบอน

พ.ต.อ.วรพจน์ ชูเชิด ผกก.สส.บก.น.6 เป็น ผกก.สน.บางยี่ขัน

พ.ต.อ.พรชัย ชะลอเดช ผกก.สส.บก.น.8 เป็น ผกก.สส.บก.น.1

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผกก.สภ.บางปะหัน จ.อยุธยา โยกข้ามจาก บช.ภ.1 เป็น ผกก.สส.บก.น.9

พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม ผกก.สน.ดุสิต เป็น ผกก.สน.ประเวศ เป็นต้น
Read more >>

แย้มโผ"นครบาล"โยกรองผบก.-ผกก."ออกนอกหน่วย

โดยเนชั่น เมื่อ 27 ม.ค.2557

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระดับรองผบก.-สว.ประจำปี 2556 โดยมีเก้าอี้ระดับรองผบก.ว่างจำนวน 17 ตำแหน่ง ระดับ ผกก.ตำแหน่งว่าง 23 ตำแหน่ง รองผกก.ว่าง 29 ตำแหน่ง และระดับสารวัตรว่าง 44 ตำแหน่ง นอกจากนี้มีรายงานว่า ระดับรองผบก.ย้ายออกนอกหน่วย 1 ตำแหน่ง ระดับผกก.ย้ายออกนอกหน่วย 8 ตำแหน่ง โดยในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ในส่วนของบช.น.จะทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ม.ค.และมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.พ.นี้

ระดับผกก.ที่คาดว่าอาจจะขึ้นระดับ รองผบก.อาวุโสมี 6 เก้าอี้ ประกอบด้วย 

พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ อัมรากระสินธุ์ ผกก.ฝอ.บก.อคฝ. อาวุโส 1 

พ.ต.อ.วิทยา ทิพย์พาวัลย์ พงส.ผทค.งานสอบสวนบก.น.4 อาวุโส 3 

พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ พงส.ผทค.งานสอบสวนบก.น.6 อาวุโส 4 

พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ ผกก.สน.บางซื่อ อาวุโส 6 เป็นรองผบก.น.1 

พ.ต.อ.พุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ ผกก.ฝอ.บก.น.6 อาวุโส 8 

พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย ผกก.สน.พลับพลาไชย เป็นรองผบก.น.8 

พ.ต.อ.พันธะ นุชนารถ ผกก.สน.ร่มเกล้า เป็นรองผบก.น.4 

พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผกก.สส.บก.น.9 เป็นรองผบก.9 

พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นรองผบก.น.4 

พ.ต.อ.พรชัย ขจรกลิ่น ผกก.สน.บางมด เป็นรองผบก.น.4 

พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ ผกก.สน.บางเขน เป็นรองผบก.น.2 

พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร ผกก.สน.นางเลิ้ง เป็นรองผบก.น.1 

พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง ผกก.สน.ทองหล่อ เป็นรองผบก.น.5 

พ.ต.อ.เมธี รักพันธุ์ ผกก.สส.บก.น.7 ขึ้นรองผบก.7 

พ.ต.อ.อุทัย กวินเดชาธรผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.คาดขึ้น รอง ผบก.สส.บชน. 

พ.ต.อ.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผกก.สน.คันนายาว คาดขึ้นรอง ผบก.อก.บชน. 

พ.ต.อ.มานพ น่วมลิวงศ์ ผกก.สน.บึงกุ่ม ขึ้นรองผบก.สส.บช.น. 

พ.ต.อ.สรรเสริญ ใช้สถิต ผกก.สน.พระราชวัง คาดว่าจะขึ้น รองผบก.จร. 

พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 ขึ้นรองผบก.น.8

ตำแหน่งโยกย้ายหมุนเวียนระดับ ผกก. อาทิ 

พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน ผกก.ฝอ.ภ.จ.อ่างทอง เดมาเป็น ผกก.สส.บก.น.8 

พ.ต.อ.วรพจน์ ชูเชิด ผกก.สส.บก.น.6 เป็น ผกก.สน.บางยี่ขัน 

พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผกก.สน.บวรมงคล เป็นผกก.สส.บก.น.6 

พ.ต.อ.พรชัย ชะลอเดช ผกก.สส.บก.น.8 เป็น ผกก.สส.บก.น.1 

พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี ผกก.วิเคราะห์ข่าวบก.สส.บช.น. เป็น ผกก.สน.ทองหล่อ 

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผกก.สน.บางปะหัน เป็น ผกก.สส.บก.น.9 

พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร ผกก.สน.บางบอน เป็นผกก.สน.บางมด 

พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ ผกก.กก.สายตรวจ บก.สปพ.เป็น ผกก.สน.พระราชวัง 

พ.ต.อ.สำราญ นวลมา ผกก.สน.ดอนเมือง เป็น ผกก.กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม ผกก.สน.สามเสน เป็นผกก.สน.ภาษีเจริญ 

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.ฝอ.กองวิจัย สยศ.ตร.เป็นผกก.สน.บางบอน 

พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.เป็นผกก.สน.ท่าพระ 

พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม ผกก.สน.ห้วยขวาง เป็นผกก.สน.พลับพลาไชย1 

พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม ผกก.สน.ดุสิต คาดโยกมา ผกก.สน.ประเวศ

ระดับรองผกก.ขึ้นผกก.ตามกฎเกณฑ์อาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 8 ที่นั่ง ประกอบด้วย 

พ.ต.ท.วราวัชร์ ธรรมสโรช รองผกก.จร.สน.วัดพระยาไกร อาวุโส1 

พ.ต.ท.ไพรัช แทนศิริ รองผกก.จร.สน.บุปผาราม อาวุโส2 

พ.ต.ท.พิตตินันท์ อุทธสิงห์ รองผกก.กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.อาวุโส3 

พ.ต.ท.วรงกรณ์ มุ่งพาลชล รองผกก.ฝอ.บก.สปพ. 

พ.ต.ท.ณัชพลพันธ์ มาลัย รองผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 

พ.ต.ท.กมล สายโอให้ รองผกก.สส.สน.เตาปูน 

พ.ต.ท.อนุรักษ์ ยศประสิทธิ์ รองผกก.สส.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ต.ท.พิศณุ วิทยาภรณ์ รองผกก.สส.สน.บวรมงคล 

พ.ต.ท.อรรถพร สุริยเลิศ รองผกก.2 บก.สส.บช.น.ขึ้นเป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าว บก.สส.บช.น. 

พ.ต.ท.ชนะชัย ไชยทอง รองผกก.สส.บก.น.7 ขึ้นผกก.สส.บก.น.7 

พ.ต.ท.วิระศักดิ์ ฝอยทอง รองผกก.ป.สน.บางยี่ขัน เป็นผกก.สน.บางเขน 

พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ บัณฑิต รอง ผกก.จร.สน.ดอนเมือง ขึ้นผกก.สน.ดอนเมือง 

พ.ต.ท.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม ขึ้นผกก.สนง.ผบ.ตร. 

พ.ต.ท.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 2 

พ.ต.ท.กฤตินาท ตุลยลักษณ์ รอง ผกก.ป.สน.วังทองหลาง 

พ.ต.ท.กฤษณะ วัฒนธํารงค์ รอง ผกก.จร.สน.วังทองหลาง 

พ.ต.ท.พนม เชื้อทอง รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน ขึ้นผกก.สน.ปทุมวัน 

พ.ต.ท.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2 

พ.ต.ท.จีรภัทร มุ่งดี รอง ผกก.จร.สน.โชคชัย 

พ.ต.ท.ธนชัย อุสาหกิจ รอง ผกก.ป.สน.สุวินทวงศ์ 

พ.ต.ท.อภิรัฐ พุ่มกุมาร รอง ผกก.ฝอ.บก.น.9 

พ.ต.ท.วาสุเทพ คงกล่อม รอง ผกก.สส.สน.บางซื่อ ขึ้นผกก.สน.บางซื่อ 

พ.ต.ท.ทินกร สมวันดี รองผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 ขึ้นเป็นผช.นว. พล.ต.อ.วรพงษ์ รองผบ.ตร.

ระดับสารวัตร อาวุโสที่จะขึ้นรองผกก.10 ตำแหน่ง 

พ.ต.ท.พชร บวรโชค พงส.ผนก.สน.ร่มเกล้า อาวุโส 1 

พ.ต.ท.สนั่น เบี่ยงสวาท พงส.ผนก.สน.บางยี่เรือ 

พ.ต.ท.พิษณุ บุษยวิทย์ สว.ฝอ.บก.น.6 

พ.ต.ท.อัชนัย เสามณี สว.กก.สส.บก.น.9 

พ.ต.ท.จิตรยุทธ จันทร์ถนอมสุข สว.ธร.สน.ตลาดพลู 

พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล สว.สส.สน.ธรรมศาลา เป็นต้น
Read more >>

ความคิดเห็นล่าสุด

Recent Comments Widget