คำสั่งแต่งตั้งระดับสารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รอง ผบก.) ภ.3 วาระประจำปี 2555

2/12/55
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ที่ 1777/2555 จำนวน 57 ราย

พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง ผบก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.วีระพันธ์ ทันใจ รอง ผบก.อก.บช.ก. เป็น รอง ผบก.ภ.จว. อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สืบสวนภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. เป็น ผกก.สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก ผกก.1บก.รฟ. เป็น ผกก.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดุสิต ทองวิเศษ ผกก.สภ.สร้างค้อม จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ประสงค์ อุทัยศรี ผกก.สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็น ผกก.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผกก.3 บก.ปส.4 บช.ปส. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ยุทะนา ตอนขุน ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย ผกก.สภ.ยะหา จ.ยะลา เป็น ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ นว.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.กิติศักดิ์ กิจภูวดล รอง ผกก.ป.สภ.ขอนแก่น จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ มีชัย รอง ผกก.สส.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็นรองผกก.สส.สภ.ค้อวัง จ.ยโสธร พ.ต.ท.ณภัทร แก้วเวหล ผู้ช่วย นว.(สบ 3) จตช. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. เป็น รอง ผกก.สส.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ธนกฟต ปวีรดิษย์ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.สชต. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ธนาล มีชัย รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ธนิต สาระกุล รอง ผกก.3 บก.ปอท. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.นคร ภู่รัตน์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.นิรันดร์ สัตยารังสรรค์ รองผกก.3 บก.รฟ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.บัญชา คล้ายน้อย สวญ.สภ.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ประพนธ์ จิระมงคล รอง ผกก.3 บก.ปคบ. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.พันธ์ยศ พีระยศวริศ พงส.ผนพ.สน.โคกคราม เป็น พงส.ผนพ.สภ.สีดา จ.นครรราชสีมา พ.ต.ท.พีรณัฐ ฉัตรอินแก้ว รอง ผกก.1 บก.ปป. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.วีระ องอาจ รอง ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ศรีสุข พรหมมี พงส.ผนพ.สน.วัดพระยาไกร เป็น พงส.ผนพ. สภ.เมืองยโสธร พ.ต.ท.ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. เป็น รองผกก.ป.สภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สาธิต ชวะดนทัย รอง ผกก.3 บก.ปทส. เป็นรอง ผกก.สส.สภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พ.ต.ท.อดิเทพ พิชาตุลย์ รอง ผกก.ป.สน.บางเสาธง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิต รอง ผกก. (ทนท.นรพ.กอ.รมน.) สกพ. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์ รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.9 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.กัมปนาท แก้วคำบ้ง สว.สส.สภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็น สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด สว.อก.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ณัฐจักร บุณยรัตน์ สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น สวป.สภ.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ดุลเพชร วงษ์เหลา สว.สส.สภ.นาทม จ.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร พ.ต.ท.ประเสริฐ โพธิ์ทองงาม สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. เป็น สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.พิษณุรักษ์ มูลทองชุน สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น สว.อก.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.มานพ ทับเกตุ สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.บช.น. เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 พ.ต.ท.วิเชียร เสียงใส สว.ฝ่ายห้องสมุด กม. เป็น สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.สมชาย แจ่มใส พงส.ผนก.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็น พงส.ผนก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สมชาย แย้มยิ้ม สว.กก.2 บก.ส.1 บช.ปส. เป็น สวป.สภ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สิระ สุวิกรม ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 เป็น สว.อก.สภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.แสงจันทร์ บรรเทา สวป.สภ.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อดิศร ชาวเมือง ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 เป็น สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย พงส.ผนก.สน.ตลิ่งชัน เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.นิติกร สมคะเณย์ สว.ส.รน.5 กก.11 บก.รน. เป็น สวป.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.พัฐพน ศิริวัฒน์ สวป.สน.ประชาสำราญ เป็น สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.มงคล สุริโย สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.บช.ศ. เป็น สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.วีระจักร์ จรรยากรณ์ สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 เป็นสวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต.เศกสรรค์ สินปรุ สว.ฝอ.ภ.จว.เลย เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ต.สุรกฤษ คงธนกิตติ สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ต.โสวัฒน์ หงษ์ทอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร เป็น สว.สส.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.อติชาต แย้มผกา สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.บช.ศ. เป็น สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต.อรรณพ แบ่งเพชร สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. เป็น สวป.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.เอก หวังแววกลาง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.เอกพจน์ แก้วสุข สว.กศ.ผก.สยศ.ตร. เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

คำสั่ง บช.ภ.3 ที่ 1776/2555 จำนวน 285 ราย

พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สุรชัย แย้มพุชชง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.ชุมวัฒน์ รัตอาภา ผกก.สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ดิเรก จิตอร่าม ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 พ.ต.อ.เกรียงปกรณ์ อธิปฏิเวชช ผกก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.จิรวุฒิ ทิศเสถียร ผกก.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชวลิต ศรีพานิช ผก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ เปาอินทร์ ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.โชคชัย อินทะนิน ผกก.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ณรงค์ เกตุบรรจง ผกก.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ประจวบ หมอกยา ผกก.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ ผกก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ไพศาล สุวรรณทา พงส.ผทศ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น พงส.ผทค.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.วงศ์ศักดิ์ วงษ์สามี ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.โพธิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.วรัตถ์เอก สายแก้ว ผกก.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.โพธิ์ไพร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.วสุพล บาลี ผกก.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.วันชัย ฉัตรดำรง ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.วิเชียร อนันตกุศล ผกก.ฝอ.6บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร ผกก.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เศวก โพนพัน ผกก.สืบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร พ.ต.อ.สถาพร เอมโอษฐ์ ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ พ.ต.อ.สถาพร นิยะโมสถ ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.สมชาย โชตเศรษฐ์ ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ ผกก.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สุเมธ แก้วเพ็ชร ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ ผกก.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.สนม จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล รอง ผกก.สส.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.กฤษฎา ชัยสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน สวญ.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.จุมพล สุวนาม รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.เฉลิมพล คงสกุล สวญ.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.ชูเวช หล่อจิตต์ รอง ผกก.ป.สภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ณรงค์ เสวก รอง ผกก.สืบสวน 1บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.วัลลภ กรีกุล รอง ผกก.สส.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.วิจิตร ปัญญาปรุ รอง ผกก.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.สิทธิพล แสนสุโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สุรชัย ผดุงเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.จงวิวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์ภูมิ รอง ผกก.ป.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.จักรี สุนทโร รอง ผกก.ป.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.จาตุรนต์ ตระกูลปาน รอง ผกก.ป.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สวญ.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ชวดล พลทะมัย รอง ผกก.สส.สภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร พ.ต.ท.ชวาลย์ วงษ์รอด รอง ผกก.ป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.โชติ ตระกูล รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ทอง อรชุน รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ทินกร เดชาเลิศ พงส.ผนพ.สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็น พงส.ผนพ.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ธวัชชัย แก้วบ้า รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.นครินทร์ งามศรีขำ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
พ.ต.ท.นพดล ทุนทวีศิลศักดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.บุญเลิศ ทองกำเหนิด สวญ.สภ.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ เหมกมล รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.พรเทพ เพ็ชรรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.พัฒนกุล บุญหลาย รอง ผกก.สส.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.พันธ์กิตติคุณ ราศีวรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.พิชิต มีแสง รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 เป็น สวญ.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.พิเชษฐ์ จันทรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจา รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ภาคภูมิ คำรังษี สวญ.สภ.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.มังตรา กาชัย รอง ผกก.ป.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ยรรยง ทองใบใหญ่ รอง ผกก.สส.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ยศวัจน์ งามสง่า สวญ.สภ.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น สวญ.สภ.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.รัตนสุข คำวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท.วรวัส วรสุวัส รอง ผกก.ป.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
พ.ต.ท.วันรบ สมศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ศิลา สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.สมชาติ ศรีมงคล สวญ.สภ.ห้วยข่า อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.สมชาย จองสุขี รอง ผกก.ป.สภ.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สมชาย บุญมี รอง ผกก.ป.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.สิทธิชัย นพศิริ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สุทิน หวังกลับ รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สุเทพ แก้วทน พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สุพล ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.สุรจิตต์ วิวรรธน์สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.โสภณ เครือเช้า สวญ.สภ.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.อดิศักดิ์ จันทร์สอน รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.อดุลย์ ดาวพล รอง ผกก.ป.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น สวญ.สภ.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อภิชาติ พุทธบุญ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.กฤติกร สุขวัฒนพันธ์ สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.กิตติโชค ศิรินทร์ สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ฆนรพ รัตนใหม่ สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.จรัญ ผันกระโทก พงส.ผนก.สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.จักรพล ตาลทรัพย์ สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.จักรพล ระแมนชัย สวป.สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.เจตน์สฤษฎ์ แห่งศรีสาร สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ชาญชัย อินนรา สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ชูสิทธิ์ หล่อแสง สว.สส.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช สว.ฝอ.ภ.จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.เดชาวัต พงศ์กฤษกร สว.สภ.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ไตรวิชญ์ พิทยาจรัสกิจ พงส.ผนก.สภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ธนิต ดวงกลาง สวป.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ธิติ สมศรี สวป.สภ.จักรราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.นพพล กาญจนาภรณ์ สวป.สภ.เมืองยโสธร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พ.ต.ท.บุญส่ง ยิ่งใหญ่ พงส.ผนก.สภ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ประมวลทรัพย์ ชัยสิน สว.สส.สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ประเสริฐ แฟงคล้าย สวป.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ปวรชัย บุรกรณ์ สว.สส.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ไพงบึง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.พิชญะ วิริยะสัมนา สว.อก.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ภัทราวุธ สีหะ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ภูมิ ทองโพธิ์ สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.ไมตรี บุญมาศ สว.กก.สืบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญเป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ส.สภ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.รักพงษ์ บัวเทียน สว.สภ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ราชันย์ ธีระกุล สว.สส.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สสภ.สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.วรโชติ สุกใส สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.วิวัฒน์ สุมาพา สว.สภ.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พ.ต.ท.วิศณุ กรใหม่ สวป.สภ.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ สว.สส.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ดาทวี สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สถิตพงส์ พาลี สว.สส.สภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สมคิด สุนทรชัย สว.สส.สภ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.สมพงษ์ บัณฑิตไทย สว.อก.สภ.กระลัง จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร พ.ต.ท.สมศักดิ์ โค้วศิริ สว.ฝอ.ภ.จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร พ.ต.ท.สิริวีรวุฒิ ทองสถิตย์ สวป.สภ.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร พ.ต.ท.สุกฤษณ์ ลัณฑมาศ สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สุรพัส ศรีทองจ้อย สว.กก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สุวิทย์ ภู่สว่าง สว.ฝอ.ภ.จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.โสภณ นาชัยเวียง สว.ฝอ.ภ.จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.โสภณัฐ เดชชัยภูมิ สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.อรรถพล สิงหปุรางกูร สว.สภ.ซ่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.อลงกรณ์ สนุกพันธ์ สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อำนาจ บุณทา สว.สภ.หนองสรวง อ.ชามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.อำนาจ เหล็กดี สว.สภ.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อิทธิพร ปัญญาสาร สว.อก.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อุดม นิลมัย สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง รัชฎาวรรณ ชัชวาล สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง ศศิธร สุวรรณทรัพย์ สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ วิสัยกล้า สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง ศิรกาญจน์ แพรกทอง สว.อก.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง สมคิด วชิรญาโน สว.อก.สภ.จักรราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.กฤตธฤต เศรษฐา สว.สส.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.จีรวัฒน์ นามวิชา สวป.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น สวป.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ สวป.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สภ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ชาญชัย ดาลสุกเรือง สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.เชาว์วัชรภูมิ วิเศษศักดิ์ พงส.ผนก.สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็น พงส.ผนก.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ดิษย์ธนา ธัญญพืช สว.สส.สภ.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ธนะสิทธิ์ อภิบุญวรเศรษฐ์ สว.สส.สภ.บ้านดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น พงส.ผนก.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.บัญชา สันติวิชัยกุล สว.สส.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.บูรณ์ สกุลสุข สวป.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สภ.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ประเสริฐ วงค์หาญปราบ สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.พงศ์อนันต์ คณากรณ์ สวป.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ภักดี ศรีทรัพย์ สวป.สภ.เมืองยโสธร เป็น สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.เมธา ไชยบุรี สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ศักดา ศรีวัฒนศิริกุล สวป.สภ.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สอบกิ่ง สว.สส.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็น สว.สภ.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.สมศักดิ์ โลมะรัตน์ สว.สส.สภ.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็น พงส.ผนก.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สุพจน์ ศรีคุณ สว.สส.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น พงส.ผนก.สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พ.ต.ท.สุรนาท สกลวรรธน์ สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สภ.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สุรินทร์ เทียมแสน สว.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.องอาจ ผ่องใส สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.อดิศร ก้อนทอง สวป.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.อดิศร สุวรรณรักษ์ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 เป็น สวป.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.อนันต์ ปานทอง สว.สส.สภ.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็น พงส.ผนก.สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.หญิง จิราวรรณ ธัญญะเจริญ สว.อก.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ ชูสกุล สว.อก.สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็น สว.อก.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.จำรัส ศิริเลี้ยง สวป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ พรมไพร สว.อก.สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ พ.ต.ต.เทวัญ แทงเป้า สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 เป็น สวป.สภ.จักราช จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.เทอดรัฐ จงจิดชอบ สว.สส.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.นิธิศ จารุกมลกุล สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 เป็น สวป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.ประสิทธิชัย อุ่นเมือง สว.อก.สภ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ต.ปรียากร อุดิลา สว.อก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ต.ปิยะภรณ์ ศรีวันทา สว.ฝอ.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.พิสุทธิ์ กุลโชติ สว.อก.สภ.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.อก.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ต.วิสาขะ เพ็ชรเกษม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.วุฒินันท์ เนตรสูงเนิน สว.สส.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.สุนันท์ โม้เปาะ สว.สส.สภ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น พงส.ผนก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.สุมิตร การรัมย์ สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ต.อนุสรณ์ แสนสิ่ง สว.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.สำโรง จ.อุบลราชธานี พ.ต.ต.อรรถพร สิงหาจุลเกตุ สว.สส.สภ.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.สส.สภ.จักราช จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.อาคม ชุดทะเล สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 เป็น สวป.สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.กำจัด เพ็งแจ่ม รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.เมืองยโสธร ร.ต.อ.กิตติพงษ์ มีเสน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.ชัยภูมิ เป็น สว.อก.สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณธาดา รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ประทาย จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.กิติพงษ์ เคือนสาร รอง สวป.สภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.กิติศักดิ์ บัวดี รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.โกศล ยะฮาด รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ไกรสร อินไชย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.คำพู พลอยผักแว่น รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.จักรวาล ภัทรพรพันธ์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นคราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.เฉลียว พยัคฆกุล พงส.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร.ต.อ.ชยกร สอนอาจ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ปิดตาระโพธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ ร.ต.อ.ชาตรี ทรงพระ รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สวป.สภ.เมืองเล็ง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.ชาตรี ศิริธีรพันธ์ รอง สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ชำนาญ รัตนพันธ์ พงส.สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 ร.ต.อ.โชคชัย ชำนาญทาง รอง สวป.สภ.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น สว.อก.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.ไชยฤทธิ์ สมบูรณ์ รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ฐานะ ตาราช รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ฐิติวัชร์ พรศิวัฒน์ รอง สว.สส.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสวป.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.ณรงค์กรช์ หาทรัพย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.ณรงค์ชัย วงศะคร พงส.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สว.อก.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ณัฏฐวุฒิ ประจญ รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.เดชศักดิ์ ผลพันธ์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.เดชา เดชไทย รอง สวป.สภ.วารินชำรวาบ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา ร.ต.อ.ถนอม เฉลิมแสน พงส.สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร.ต.อ.ทศพล ลุนกำพี้ รอง สวป.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร.ต.อ.ทัศนัย นคราวนากุล รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.ทิมากร กตะศิลา รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.เบญลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.เทวินทร์ ศรีคราม รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ธนาวิทย์ วงศ์ใหญ่ รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ธวัชชัย ประพันธมิตร รอง สวป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ร.ต.อ.ธีรยุทธ จรเอ้กา รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.ธีราวุธ ทวีสุข รอง สวป.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สว.อก.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ร.ต.อ.นพดล ติสันเทียะ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นคราชสีมา เป็น สวป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.นิกุล หนูสิน พงส.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.นิยม จันทร์หา รอง สวป.สภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.นิวัฒน์ ผินสู่ รอง สวป.สภ.กลางดอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 ร.ต.อ.นิสิทธิ์ พิมวัน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.บุญชนะ พรประมินทร์ รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.บุระ ทิพย์อักษร รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สวป.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.ปภพ ศรีเสน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ประทีป สมกำพี้ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ประเทศ โคจำนงค์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ประมาณ อภัยจิตร รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.แผน สวาสดิ์นา รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 เป็น สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ พนิกรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร เป็น สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.พนม สระน้ำคำ รอง สวป.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็น สวป.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ร.ต.อ.พนมรุ้ง ขอนพุดชา รอง สวป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.พัฒนา นิยมชาติ พงส.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.พิชิต เฉียบแหลม พงส.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.พิริยะ หาญประโคน รอง สว.สส.สภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.ไพฑูรย์ บุญเติม รอง สวป.สภ.เมือง ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ไพรัตน์ คุ้มแวง รอง สวป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แก้วสระโมลี รอง สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.ภุสพงศ์ สีสันตะพงศ์ รอง สว.สส.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.มณฑล พงษ์กลาง รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  ร.ต.อ.แมน ทิพย์อักษร รอง สวป.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.รังสฤษดิ์ ดวงสมร รอง สวป.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น สวป.สภ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ฤกษ์งาม ชูลี รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 เป็น สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.ลัทธวัฒน์ เพ็งชัย รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.วรเดช พลอยพันธ์ รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.วรยุทธ จันทร์สวัสดิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.วสันต์ รักแร่ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร เป็น สว.สส.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ร.ต.อ.วสุรัตน์ อาจปราบ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.วันชัย จีนคำ รอง สวป.สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็น สว.อก.สภ.เมืองชัยภูมิ ร.ต.อ.วัลลภ ปะโสทะกัง รอง สวป.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น สวป.สภ.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.วารี ไหว้พรหม รอง สวป.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.อำนาจเจริญ ร.ต.อ.วินัย สอาดชอบ รอง สว.สส.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.วินัย พันธุ์มิน รอง สวป.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.วิริยะ อวิรุทธิ์จินดา รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.วิวัฒน์ ธีระวิศิษฐชัย รอง สวป.สภ.ปลาค้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.สส.สภ.ปลาค้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ร.ต.อ.ศรายุทธ สุยะลา รอง สว.สส.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.ศุภกิจ คำโท รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.สถิตย์ อินเฉิดฉาย รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.เมืองยโสธร ร.ต.อ.สนั่นพล กัลยานาม รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.สนิท บรรเทากุล รอง สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.สมโชค คัดสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.สมพงษ์ ลีกจะบก รอง สว.สส.สภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.สมพงษ์ ศรีสนาย รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ร.ต.อ.สมพงษ์ วงค์อินคา รอง สวป.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.สมาน สุนทรกูล รอง สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.สมาน แสงทอง รอง สว.สส.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.สฤษดิ์ รสจันทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.สุนทร สกลลักษมีกุล อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 ร.ต.อ.สุพจฏ์ นาสวน รอง สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.สุพจน์ เพียงกระโทก รอง สวป.สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.สุพัฒ ดารุนิกร รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.สุพิต ทองทิพย์ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.สุรชัย ใจเมือง รอง สวป.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.สุรพล จำพร รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.โนนเหม่า.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.สุรสิทธิ์ บุญเนตร รอง สว.สส.สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.สุราษ แก้ววังปา รอง สว.สส.สืบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.สุวิทย์ ภูมิประโคน รอง สวป.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.อรรถพร พุ่มห้วยรอบ พงส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร.ต.อ.อัครคมฆ์ ญาติเจริญ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.อำนาจ ชัยช่วย รอง สวป.สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.อำพล พูลเพิ่ม รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ รอง สว.สส.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สว.อก.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.เอกพงษ์ พรหมสุข รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.3 เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.3 ร.ต.อ.เอกวัฒน์ นามราช รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.บ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ร.ต.อ.หญิง เบญจมาศ วรรณวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

ความคิดเห็นล่าสุด

Recent Comments Widget

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม